דירה לדוגמה

הדירה המוצגת כאן אינה קיימת במציאות, זהו למעשה שרטוט שתורגם למודל תלת ממדי.
aaa