אוניברסיטת ת”א

אוניברסיטת תל אביב.
בניין רפואה.
aaa