גן לאומי בית שאן

”גן עדן,אם בארץ ישראל הוא.בית שאן פיתחו.” (תלמוד בבלי עירובין י”ט ע”א)
aaa