דבש בגולן

במרפסת מול הנוף

לשבת במרפסת ולהתפעם מהשקיעה מעל הכנרת

aaa