ביקתפוז וקלמנטינה

סוויטת תפוזינה זהה לסוויטת אשכולינה .
לפרטים נוספים: 054-8174744, 04-9824240
aaa