מצפה כנרת

כניסה ולובי

כניסה ולובי
לפרטים נוספים : עמר : 050-5472236 , 04-6980969
aaa