אחוזת המאירי

שעות בין הערביים

אחוזת המאירי , מראה פנורמי בשעות בין הערביים
aaa