מנהרות הכותל

מנהרות הכותל

במאה הקודמת נתגלתה מנהרה העוברת לאורכו של הכותל המערבי ואשר שייכת לתקופת החשמונאים. למקום זה חשיבות רבה למכבדי המסורת והדת, כשבמגע באבני המקום הם נוגעים בעבר, ממנו לא נותר שריד מלבד הכותל. בסמוך למקום נמצאים בית הכנסת והמנהרה המקשרת בין הרובע היהודי לבין הרובע המוסלמי.
aaa