מוזאון ראשון לציון

בגדי ראשונים

תצוגת אופנה מקורית – אנשי המושבה לבושים בבגדי התקופה.
aaa