בת - ים

כיכר המגנים (המצבה)

כיכר המגנים(המצבה)
aaa