ראש הנקרה

נקרות משוננות וכוכים מעוגלים שממסגרים כמו צוהר את מי הים - פרי משחקם של המים והרוח על הסלעים
aaa