פסטיבל קול ומחול

לפני ההופעה

בהמתנה לגדולי האומנים בשוני
aaa