פסטיבל קול ומחול

התזמורת הפילרמונית

בנימינה, מבצר שוני - התיאטרון הרומי ומועדון המיילסטון
aaa